Návrat zdravia

2O minút - Váš krvný tlak a pulz sa vracia do normálu. Rovnako teplota Vašich rúk a chodidiel.
8 hodín - Hladina kyslíku vo Vašej krvi sa zvyšuje do normálu a hladina oxidu uhoľného sa znižuje do normálu.
24 hodín - Značne sa znižuje riziko náhlej srdcovej príhody.
48 hodín - Nervové zakončenia obnovujú rast a Vaša schopnosť čuchu a chuti sa vracia do normálu.
72 hodín - Celé Vaše telo sa stane 100% čisté od nikotínu a chemická abstinencia dosiahne vrchol. Vaše priedušnice začínajú odpočívať a tak sa zlepšuje dýchanie, kapacita pľúc sa začne tiež zvyšovať.
10 dní až 2 týždne - Vaše telo si celkom zvykne na absenciu nikotínu, tak isto na absenciu 3500 látok a viac ako 500 plynov prítomných v každom šluku. Chemická (fyziologická) abstinencia je ukončená.
3 týždne až 3 mesiace - Váš obehový systém sa značne zlepší, prechádzky sú ľahšie a celková funkčnosť pľúc vykazuje zlepšenie o 30%.
1 až 9 mesiacov - Únava a zadýchanie sa znižuje, pľúcne riasy sa opäť obnovili a pľúca tak zvýšili svoju schopnosť vysporiadať sa s hlienom, udržiavať sa v čistote a znížiť možnosť infekcie.
1 rok - Riziko infarktu myokardu sa zníži o viac ako polovicu.
5 rokov - Riziko úmrtia na rakovinu pľúc sa zníži zhruba o polovicu oproti fajčiarom. Riziko mozgovej príhody sa zníži na úroveň nefajčiara za 5-15 rokov. Riziko ochorenia rakovinou úst, hrtana sa zníži na polovicu.
10 rokov - Riziko úmrtia na rakovinu pľúc je zhruba zhodné s rizikom nefajčiara. Predrakovinové bunky sú odstránené. Zníži sa tiež riziko rakoviny pier, hrtana, močového mechúra, obličiek a pankreasu.
15 rokov - Riziko srdcovej príhody sa znížilo na úroveň rizika nefajčiara. Riziko úmrtia sa vrátilo takmer na úroveň osoby, ktorá nikdy nefajčila.